BASES DEL CONCURS

• Identificació de l’organitzador

Nom de l’empresa: Píxel Comunicació S.L.

Domicili social: Plaça Romà Piera, 4, pis 4rt A, 08330 Premià de Mar. Barcelona

Número de NIF: B64997208

Adreça de correu electrònic: hola@abrelosojosymira.com

• Dates de començament i fi de la promoció

Inici de la promoció: dia 1 d’abril a les 00:00 h.

Fi de la promoció: dia 10 de maig a les 23:59h.

• Mecànica de la promoció i requisits de participació

Cada usuari haurà de realitzar la compra d’un llibre Leónidas, el ratolí intrèpid. Una vegada feta la compra, es rebrà un email amb la confirmació de la compra i la participació en el sorteig de l’e-reader.

• Data de realització de la promoció i nombre de guanyadors

El dia 10 de maig es decidirà qui és el guanyador del concurs.

Només hi haurà un guanyador. Se li enviarà un email per informar-li. En cas que no respongués durant les 24h següents, es realitzaria de nou el procés de selecció aleatori per nomenar a un altre guanyador.

El sorteig es realitzarà mitjançant la plataforma de selecció aleatòria Easypromos.

• Valor i naturalesa sobre el premi ofert

Es regalarà un e-reader, lector electrònic de llibres.

• Notificació als guanyadors

El dia 17 de maig es notificarà qui ha resultat guanyador via email. El guanyador haurà de respondre al cap de 24h. De no ser així, s’atorgaria el premi al suplent, que tindrà 24 hores més per comunicar-se amb l’organitzador.

• Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual del guanyador o guanyadors

Els guanyadors i suplents accepten que el seu nom es publiqui en els perfils o altres llocs web de l’organitzador per comunicar els guanyadors del concurs.

• Pròrrogues o suspensions

L’organitzador es reserva el dret a pròrroga o cancel·lació del concurs per a casos de força major que impedeixin realitzar-ho en les dates indicades.

• Desqualificacions i penalitzacions

Es procedirà a desqualificar aquells usuaris que incompleixin les regles o actuïn de manera fraudulenta. Per exemple, en cas que un usuari utilitzi múltiples comptes d’email.

• Exoneració de responsabilitat de l’organitzador en cas d’incompliment dels participants

No ens responsabilitzem davant l’incompliment d’un participant o davant l’ús que el participant pugui fer amb el premi rebut.

• Protecció de dades de caràcter personal

Les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer amb la finalitat de crear una base de dades que ens permeti comunicar-nos amb el públic en el futur. Per a l’accés a les dades, rectificació, cancel·lació o oposició, contactar amb l’organitzador a través de l’email hola@abrelosojosymira.com.

• Contacte i reclamacions

Per a qualsevol dubte o reclamació, contactar amb l’organitzador a través de hola@abrelosojosymira.com.

• Acceptació de les bases

Els usuaris acceptaran aquestes bases legals pel fet de participar en la promoció.

• Fur jurisdiccional i llei aplicable

En principi la llei aplicable seria l’espanyola i el fur jurisdiccional en cas de conflicte haurà de ser, segons la Llei, el dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.